Politică de Confidențialitate pentru website-uri – Template gratuit

Pu?ini antreprenori iau în calcul problemele de politic? de confiden?ialitate online atunci când î?i construiesc un website. Cu toate acestea, odat? cu adoptarea reglement?rilor UE privind protec?ia general? a datelor (GDPR), acest lucru va trebui s? se schimbe pentru cei ce doresc s? fac? afaceri.

În acest articol vom detalia elementele unei politici de confiden?ialitate corecte ?i v? vom oferi un template gratuit, care este compatibil cu normele GDPR. Îl ve?i putea g?si în partea de jos a acestei pagini, iar cu ajutorul lui v? ve?i putea construi propria versiune.

Principiile de baz? ale politicii de confiden?ialitate online

În primul rând, s? arunc?m o privire la câteva informa?ii de baz? despre politica de confiden?ialitate online a unui website.

Ce tip de site are nevoie de o politic? de confiden?ialitate?

Orice website sau serviciu care colecteaz? date de la utilizatori, care efectueaz? analize cu datele acestora sau care afi?eaz? anun?uri are nevoie de o astfel de politic?. Dac? firma se afl? în UE sau inten?ioneaz? s? fac? afaceri cu cet??eni cu UE, va trebui s? se asigure c? politica de confiden?ialitate este conform? cu standardele GDPR.

De ce sunt necesare aceste reguli?

Politica voastr? de confiden?ialitate online explic? utilizatorilor:

 • Ce informa?ii colecta?i
 • Cum colecta?i informa?iile
 • Modul în care stoca?i ?i proteja?i informa?iile

Exist? vreo diferen?? între tipurile de informa?ii colectate?

Da. Majoritatea acestor documente electronice separ? informa?iile de identificare personal? de datele non-private.

Institutul Na?ional de Standarde ?i Tehnologie (NIST) define?te informa?iile de identificare personal? ca:

„Orice informa?ie despre o anumit? persoan?, de?inut? de o agen?ie, inclusiv (1) orice informa?ie care poate fi folosit? pentru a distinge sau trasa identitatea unui individ, cum ar fi numele, num?rul de securitate social?, data ?i locul na?terii, numele de familie al mamei sau datele biometrice; ?i (2) orice alte informa?ii care sunt legate sau atribuibile unei persoane, cum ar fi informa?iile medicale, educa?ionale, financiare ?i de angajare.”

Datele non-private sunt definite ca:

„Informa?iile care pot corespunde unei anumite persoane, contului sau profilului acesteia, dar nu sunt suficiente pentru a identifica, contacta sau localiza persoana c?reia îi apar?in aceste informa?ii”.

Exemplele includ:

 • Tipul browser-ului
 • Detalii despre plug-in-urile browser-ului
 • Fusul orar local
 • Data ?i ora fiec?rei solicit?ri ale vizitatorilor (sosire, ie?ire pe fiecare pagin? web)
 • Preferin?e de limba utilizat?
 • Site-ul referal
 • Tipul dispozitiv (de ex. Desktop, laptop sau smartphone)
 • Dimensiunea ecranului, profunzimea culorii ecranului ?i fonturile sistemului

Mul?i utilizatori îngrijora?i de distribuirea acestor date non-private se folosesc de extensii de browser pentru a le masca. De asemenea, VPN-urile ajut? la evitarea distribuirii anumitor tipuri de date non-private. De exemplu, un VPN poate masca timpul de vizitare a unui website, precum ?i fusul orar local al utilizatorului. Dac? sunte?i interesat s? afla?i mai multe despre VPN-uri, face?i clic aici.

Exist? consecin?e juridice dac? nu afi?ez politica de confiden?ialitate?

Da. Colectarea datelor f?r? a detalia utilizatorilor modalitatea, este pedepsibil?. Pute?i avea, de asemenea, riscul de a înc?lca termenii politicii voastre dac? colecta?i mai multe informa?ii decât declara?i sau dac? modifica?i colectarea / utilizarea datelor, f?r? a actualiza politica.

Site-urile care nu îndeplinesc rigorile GDPR se pot confrunta cu amenzi de pân? la 20 de milioane de euro sau cu 4% din veniturile globale.

Politica de confiden?ialitate online – ?abloane gratuite

Datorit? lungimii ?i complexit??ii lor, cele mai multe politici de confiden?ialitate online nu sunt necitite. De fapt, un studiu a constatat c? sunt atât de greoaie, încât unei persoane obi?nuite i-ar trebui în jur de 30 de zile s? citeasc? efectiv documentele de confiden?ialitate ale site-urilor pe care le viziteaz? într-un an.

Una dintre modific?rile pe care proprietarii de site-uri web trebuie s? le fac? pentru a-?i p?stra politica de confiden?ialitate conform? cu GDPR este s?-?i scurteze politica de confiden?ialitate, f?când-o concis? ?i u?or de în?eles.

Chiar ?i a?a complexe, aceste documente r?spund îngrijor?rilor cele mai importante legate de internet ale multor utilizatori: securitatea datelor, protec?ia împotriva fraudelor ?i intimitatea personal?. ?i, din moment ce consumatorii online devin din ce în ce mai con?tien?i de problemele de confiden?ialitate, este necesar ca fiecare proprietar al unui website s? conceap? politica de confiden?ialitate online într-un mod cât mai clar ?i mai concis. În analiza de mai jos, detaliem cele mai importante sec?iuni ale acestor acorduri ?i oferim un template de limbaj mai u?or de în?eles.

Punctul # 1: Colectarea informa?iilor

Fiecare politic? trebuie s? descrie în mod explicit ce informa?ii colecteaz? site-ul, metodele sale de colectare ?i ce se va întâmpla cu datele colectate.

Punctul 2: Utilizarea informa?iilor

Dup? ce detalia?i colectarea de informa?ii, politica descrie modul în care o utilizeaz? proprietarii site-ului. Facebook a avut probleme cu acest mesaj atunci când a vrut s? î?i actualizeze politica de confiden?ialitate în 2013. Compania a dorit s? aduc? modific?ri politicii sale, astfel încât s? poat? utiliza datele personale despre membri, inclusiv copiii sub 18 ani, în scopuri publicitare.

Facebook a abandonat în cele din urm? aceast? modificare atunci când grupurile de supraveghere au atras aten?ia Comisiei Federale de Comer?. În 2014, Facebook a lansat o versiune simpl? în limba englez? a politicii lor de confiden?ialitate, în care a redus expresiile legale cu dou? treimi.

Companiile – ?i site-urile lor – care iau în serios securitatea datelor:

 • Nu vând niciodat? informa?ii de identificare personal? ale ter?ilor
 • Fac anonime ?i / sau cripteaz? datele pentru a v? proteja împotriva bre?elor de securitate
 • Stocheaz? datele doar pentru o perioad? scurt? de timp

Punctul 3: Considera?ii privind comer?ul electronic

Pentru site-urile de comer? electronic, politica trebuie s? detalieze garan?iile oferite pentru informa?iile financiare private ale unui utilizator, colectate pentru a procesa o tranzac?ie. Acestea includ numere de c?r?i de credit, CNP-uri sau informa?ii despre contul bancar.

Punctul 4: Divulgarea informa?iilor c?tre ter?i

Trebuie s? existe o exprimare clar? despre rela?ia (rela?iile) website-ului cu ter?ele p?r?i. În mod ideal, site-ul vostru nu va vinde sau împ?rt??i informa?ii cu caracter personal decât dac? exist? un motiv serios din punct de vedere juridic. De asemenea, trebuie s? existe detalii despre ceea ce face compania voastr? cu datele non-private.

Punctul # 5: Securitatea ?i urm?rirea informa?iilor

Cele mai bune politici de confiden?ialitate de ast?zi eviden?iaz? securitatea informa?iilor ?i detaliile privind utilizarea cookie-urilor.
GoGoogle a avut de suferit anul trecut probleme de politic? de confiden?ialitate cin cauza divulg?rii cookie-urilor. Biroul Comisarului pentru Informa?ii al Regatului Unit a for?at gigantul de internet s? includ? informa?ii despre cine poate colecta „identificatori anonimi” – care sunt asem?n?tori cookie-urilor – ?i scopurile în care compania a instituit aceste date.

Punctul # 6: Metode de dezabonare

Orice politic? de confiden?ialitate online trebuie s? precizeze modul în care un client se poate dezabona de la comunica?iile nedorite.

Punctul # 7: Consim??mântul

Politica standard de confiden?ialitate online afirm? c? utilizatorii sunt de acord cu aceasta prin simpla utilizare a site-ului web. În plus, politica trebuie s? explice drepturile individului, cum ar fi trimiterea unei solicit?ri pentru ?tergerea sau modificarea unor date ?i / sau pentru vizualizarea datelor colectate despre el.

Face?i clic aici pentru un template pe care îl pute?i utiliza.

Concluzie: Politica de confiden?ialitate online m?re?te încrederea utilizatorilor

Politica de confiden?ialitate ofer? o protec?ie important? pentru compania ?i pentru utilizatorii vo?tri. Mai presus de toate, aceasta creeaz? un nivel sporit de încredere. Prezentând o politic? simpl? ?i u?or de în?eles, care descrie protec?ia concret? oferit?, site-ul vostru va avea un avantaj fa?? de concuren?ii care folosesc documente complexe ?i confuze.

Limbajul template-ului furnizat de noi în acest articol trebuie s? fie doar un punct de plecare. Fiecare site are metode ?i inten?ii diferite, iar cele mai bune politici de confiden?ialitate reflect? un nivel ridicat de personalizare. Pentru a v? asigura eficacitatea politicii voastre, consulta?i un avocat specializat în confiden?ialitate ?i c?uta?i alte politici ale companiilor similare cu a voastr?. Mai presus de toate, continua?i s? verifica?i www.vpnmentor.com pentru mai multe informa?ii despre problemele de limbaj ?i politic? de confiden?ialitate.

Alertă de confidențialitate!

Datele tale sunt expuse la website-urile pe care le vizitezi!

Adresa IP:

Locația:

Furnizorul de Internet:

Informațiile de mai sus pot fi folosite pentru a fi urmărit, selectat pentru reclame direcționate și monitorizat în mediul online.

VPN-urile vă pot ajuta să vă ascundeți informațiile pentru a fi protejați în permanență. Vă recomandăm NordVPN — VPN-ul Nr.1 din peste 350 de furnizori pe care i-am testat. Are criptare de nivel militar și funcții de confidențialitate care vă vor păstra securitatea online. Mai mult, oferă o reducere de 68%.

Privacy Alert box - content - Popular posts

Vizitați NordVPN

Ți-a fost de ajutor? Distribuie!
V-a plăcut acest articol? Acordați-i o notă!
Nu mi-a plăcut deloc Nu prea mi-a plăcut A fost ok Destul de bun! Mi-a plăcut mult!
Votat de utilizatori
Comentariu Comentariul trebuie să aibă între 5 și 2500 de caractere
Vă mulțumim pentru feedback